Togvasker

Bevegelig vaskeanlegg for vask av hurtigtog

Brøvig AS har i mange år vært leverandør av vaskeanlegg og vaskemaskiner for tog. Det har i en årrekke vært normalt å levere vaskemaskiner som vasker togets sider. Togesettene har i løpet av de siste årene blitt mer og mer aerodynamiske og det har derfor blitt større etterspørsel etter vaskemaskiner som også vasker togets front, sider og hekk.
Våre vaskemaskiner har vi derfor utviklet i trå med de ønsker og krav som er satt av våre kunder når det gjelder vaskeresultat.

De fleste tog har strømmottaker (pantograf) på taket, og Brøvigs vaskemaskiner har utviklet en spesial maskin med mulighet for påbygging.

Dette gjør at maskinen kan leveres med kun sidevask eller utvides til vask av front, sider og hekk, eller videre for også å vaske plog, skjørter, boogie og så videre.

© Brøvig AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram