Busline

Vaskemaskin for hurtig, skånsom bussvask.

busline02  busline01

Busline er utviklet med tanke på en effektiv utnyttelse av vaskehallen. Ved plassering i den ene enden av vaskehallen, vil resten av hallen kunne utnyttes til eksempelvis innvendig vask. Maskinen er utstyrt med 2 børster, for på den måten få en rask og effektiv vask av bussen når den kjører gjennom vaskemaskinen.

Brøvig konseptet, er den eneste vaskemaskintype, som serieproduseres med fritthengende sider. Maskinen går på travers, fra vegg eller på søyler (ingen skinner på gulvet). Dette gjør vaskehallen til en mye mer funksjonell arbeidsplass for personell, som skal vaske buss.

Beskrivelse

 • For gjennomkjøring
 • Maskinbevegelse max 6m
 • Vasker, front, sider, hekk.
 • Europaspeilautomatikk.
 • Skylling før og etter børster.
 • Vasktid: 3 minutt
 • 2 børster for front og hekk.
 • Travers (ingen skinner på gulv)
 • Mulighet for høytrykk *
 • Mulighet for frittstående kjemiportal.
 • Luftstyrte børster med tilt for front
 • Maskinmontert kontrollskap.
 • Snorstart, mulighet for fjernkontroll.
 • Kan helintegreres med andre produkter fra Brøvig
 • Standard vaskehøyder:
  • 4000 mm
  • Kan tilpasses alle vaskehøyder
 • Vaskehallens høyde:
  • Vaskehøyde + 600mm
  • Spesialtilpasses om nødvendig
 • Vaskehallens bredde:
  • Minimum 5200mm
  • Beste bredde, 5500 – 6500mm
 • EFFEKTbehov v/50Hz:
  • 230-400V 4,0kW
  • Luft : 8 bar / 150 L/ min
 • Vannforbruk:
  • 12 m. buss = 250 liter uten HT
  • 15 m. buss = 300 liter uten ht
  • avgjøres av gjennomkjøringsfart
 • Maskindata:
  • Maskinbredde: 4920 mm
  • Maskinlengde: 2400 mm

* Krever høytrykkspumpe. Kan også leveres som
kombinert lavtrykk og høytrykk eller bare lavtrykk (da utenhøytrykkpumpe)