Brozon vannrenseanlegg
Brozon er en komplett løsning for luktfri vanngjenvinning med tilnærmet rent vann som resultat. Teknologien baserer seg på bruk av ozon og er utviklet i samarbeid med REDOX AS som er blant landets fremste innenfor dette området. Brozon kan installeres som en komplett løsning bestående av nødvendige spylerør, dyser, ventiler, partikkelutskilling og en programvare som kontrollerer det hele.

illustrasjon-bro

Dine fordeler
Brozon gir deg en innsparing på opptil 80% av dine vannutgifter til vask. Brøvig er de
eneste som kan tilby denne miljøvennlige vannbehandling innenfor storbilsvask.
De kan installeres og tilpasses til alle typer vaskeanlegg for storbil.

Spar vann, spar penger, spar miljøet, og få et bedre arbeidsmiljø.

brozon-2

Hva er ozon?
Ozon er naturens desinfeksjonsmiddel bestående av tre oksygenatomer. Ozon fjerner bakterier som forårsaker lukt og som kan være sykdomsfremkallende.
Ozon fjerne alger som gir lukt, misfarging og biofilm på utstyr og bygning.
Etter bruk etterlater det seg ingen skadelig bi-produkter, kun rent oksygen.
Ozon anbefales av Norsk Insititutt for Vannforskning, NIVA, til rensing av vann.
Mange av de største byene i verden bruker ozon til rensing av drikkevann.
I tillegg benyttes det til å vaske matvarer på grunn av sin desinfiserende effekt.

Klikk her for å se Brozon brosjyren

Teknologien er patentsøkt.

brozon-4