pumpe

Produseres i nært samarbeid med den velkjente pumpeleverandøren Grundfos.

Høytrykkspumpen(e) styres av vaskemaskinens PLS og mykstarter(e).

Alle Brøvig vaskemaskiner og -anlegg kan utstyres med høytrykkspumper, med vanngjennomstrømning fra 220 til 330 liter/min., og vasketrykk opp til 27 bar.

Pumpene leveres i materiale som tåler syreholdige blandinger samt resirkulert og såpeholdig vann.

Brøvig høytrykk pumpeanlegg kan også leveres som flerpumpe anlegg med flere trykkøkningspumper, med maks. trykk opp til 75 bar ved 330l/min. Ved vaskeanlegg hvor det er ønskelig å vaske med spesielle høytrykksprogram, anbefaler Brøvig størst mulig vannmengde kombinert med høyt trykk (maks 70-75bar).

Sentrifugal høytrykk pumper

 • Pumper og pumpeløsninger etter kundens ønske.
 • Robuste pumper med lang levetid
 • Ingen vibrasjoner, selv ved stor gjennomstrømning.
 • Enkle vedlikeholdsprosedyrer.
 • Skovlehjul i syrefast materiale.
 • Alle pakninger og tetninger av «viton»..

Pumpeanlegget

 • Felles høytrykkspumpe for vaskemaskin og fastmontert oscillerende underspyler.
 • Leveres med standard Y/D-starter for mykere start og lavere start strøm.
 • Start og stopp styres fra vaskeanleggets hoved PLS.
 • Pumpevann direkte fra nettvann (min dim. Ø45) eller fra nærliggende dag-/pumpesikringstank (tilleggsutstyr).
 • Standard elektrisk opererte åpne/stengeventiler.
 • Pumpesikrings system leveres som standard ved bruk av dag/pumpesikringstank

Høtrykks vask

Maskinvask:

 • Ved valgte program vaskes kjøretøyet med høytrykk med eller uten børster. Normalt kombinert med forvask.
 • Ved bruk av høytrykk i børstevask, fjernes sand, støv og partikler før børstene vasker kjøretøyet.
 • Ved høytrykkvask uten børster, spyles kjøretøyet med høytrykk for å fjerne sand, støv og partikler fra kjøretøyets front, sider og hekk. Enkel og meget hurtig vask, når værforholdene tillater slik vask.
 • I program både for høytrykk med og uten børster spyles kjøretøyets chassis og felger med dysebue for høytrykk med, valgfritt 6 eller 10 dyser.

Undervognsvask:

 • Felles høytrykkspumpe med høytrykk maskinvask.
 • Fastmontert oscillerende undervognspyler. Vasker kjøretøyets chassis, baksider og innvendig av felger.
 • Monteres i vaskehallen, vanligvis like innenfor innkjørings porten. Undervognsvask foretas ved rolig innkjøring før maskinvask.